+420 774 404 897
info@preklady-textu.cz
Logo Překlady text

Soudní překlad

Nebolí úřední překlad s razítkem

Soudní překlad nebo-li úředně ověřený překlad

Soudní překlad neboli překlad s ověřením, či též překlad s razítkem se využívá při úředním jednání, mezinárodním jednání nebo k legalizaci dokumentů, a proto je nezbytně nutné, aby byl překlad úředně ověřen a měl oficiální formu.
Poptat soudní překlad
ověřený překlad

Soudní Překlad s kulatým razítkem

Rozdíl mezi běžným a soudním překladem je především v osobě překladatele. Zatímco běžný překlad může provádět prakticky kdokoli s příslušnými jazykovými (a v případě odborného překladu i oborovými) znalostmi, soudní překlad je oprávněn provádět pouze překladatel jmenovaný krajským soudem. Právě soudní jmenování pak překladateli umožňuje vyhotovovat certifikovaný překlad a použití tzv. kulatého razítka, kterým garantuje, že text je přeložen správně a srozumitelně.

Jaké dokumenty se ovykle překládají se soudním ověřením?

Soudní překlad zhotovujeme k celé řadě dokumentů a listin, které jsou třeba k jednání s úřady, soudy, školy a univerzity či zaměstnavateli apod. Zkrátka všude, kde je nutné garantovat, že překlad byl proveden z originálního dokumentu a byl vyhotoven správně a překldetelem, který byl jmenovaný soudem k provedení ověřeného překladu. Může se jednat například o tyto listiny:

oddací list

školní vysvědčení

vysokoškolský diplom

plná moc

výpis z trestního rejstříku

výpis z obchodního rejstříku

smlouvy

lékařské zprávy

osvědčení o registraci vozidla

Poptat soudní překlad

Jak soudní překlad vypadá?

Aby nedošlo k pochybnostem, k jakému dokumentu byl daný ověřený překlad vytvořen, přeložený text je vždy svázán s originálem, či jeho úředně ověřenou kopií. Překladatel pak takový dokument opatří tlumočnickou doložkou, což není nic jiného než již zmíněné kulaté razítko.

Elektronické soudní překlady

V lednu 2023 vstoupil v platnost zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
Novinkou v tomto zákoně je nová forma soudních překladů, a to elektronické soudní překlady.
Tyto elektronické soudní překlady nemají listinnou podobu, jsou vyhotoveny elektronicky a vyhotovují je soudní překladatelé, kteří mají elektronický podpis a elektronické časové razítko.
Výhodou těchto elektronických překladů je, že nemusíte navštívit naši kancelář nebo k nám dokumenty zasílat poštou. Vše může proběhnout elektronicky. Vyhotovený elektronický překlad obsahuje všechny náležitosti jako klasický soudní překlad s kulatým razítkem. Obsahuje originál dokumentu, soudní překlad a ověřovací doložku soudního překladatele, kde je následně elektronický podpis a časové elektronické razítko. Dokument je ve formátu PDF/A a můžeme vám dokument zaslat na e-mail nebo do datové schránky.
Další výhodou elektronického překladu je, že stejný překlad máte k dispozici v neomezeném počtu.
Elektronický překlad má stejnou váhu jako klasický soudní překlad, tedy v tištěné podobě.
Pokud budete mít dokument, který je elektronicky přeložen, máte ho ve své e-mailové schránce nebo datové schránce a potřebujete ho v listinné podobě, pak můžete nechat provést konverzi dokumentu u notáře nebo na Czech Pointu a listinu budete mít i v tištěné formě.

Jak dlouho trvá vyhotovení soudního překladu?

Dobu vyhotovení soudního překladu ovlivňuje rozsah i typ textu a jazyk, ze kterého a do kterého je překlad požadován. Vždy zaručujeme co nejkratší termíny pro soudní překlad. Například u soudních překladů z/do běžných evropských jazyků v rozsahu do 7 normostran je standardní doba vyhotovení dva až tři pracovní dny. Čas na vyhotovení objemnějších soudních překladů je přirozeně delší a informace k době překladu vám ke konkrétnímu dokumentu rádi sdělíme.

V případě, že na překlad pospícháte, je možné využít expresního vyhotovení do 24 hodin - doba expresního překladu se ovšem může změnit v závislosti na rozsahu a typu textu.
Standardní termíny:
1-7 normostran
2-3 pracovní dny
8-12 normostran
3-5 pracovních dní
13 a více normostran
Dle dohody
Termíny se můžou změnit v závislosti na jazykové kombinaci, odborné náročnosti textu, formát textu atd.
1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer.

Chci soudní překlad
co vše si mám připravit?

Především od vás budeme potřebovat dokument, z něhož chcete překlad vyhotovit, případně jeho úředně ověřenou kopii. V případě zájmu vám ověřenou kopii můžeme zajistit. Následně už listiny předáváme jednomu z našich soudních překladatelů, který vám překlad vyhotoví a opatří tlumočnickou doložkou.
Poptat soudní překlad

Kolik stojí překlad s kulatým razítkem?

Cena soudního překladu se stanovuje podle rozsahu překládaného textu a jazyka z/do kterého se překlad realizuje. Cena se účtuje dle počtu normostran (jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezer) z výsledného překladu.
Cena soudního překladu je od 460,- bez DPH / 557,- včetně DPH. V případě zájmu nám napište o předběžnou kalkulaci, kterou vám rádi připravíme.

Doplňkové služby k soudním překladům

Pokud budete soudní překlad potřebovat předložit v zahraničí, budete pravděpodobně potřebovat jeho legalizaci (apostila nebo superlegalizace).
Zajistíme vám apostilu
Zajistíme
vám apostilu
Více informací
Zajistíme vám superlegalizaci
Zajistíme vám
superlegalizaci
Více informací
Notářská kopie
Zajistíme notářskou kopii
Více informací

Poptávka soudního překladu

Zajímá Vás jakákoliv informace nebo cena soudního překladu? Zašlete nám zprávu a odpovíme Vám do dvou hodin.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram