+420 774 404 897
info@preklady-textu.cz
Logo Překlady text

Právní překlad

překlad různých typů smluv, plných mocí atd.

Překlad právních dokumentů

Právní překlad je další z typů odborného překladu a je tedy třeba, aby právní listiny překládal člověk, který má i právní vzdělání, a tudíž se orientuje nejen v terminologii, ale i specifickém právnickém jazyce.
Poptat právní překlad

Co vše si mohu nechat přeložit?

Mluvíme-li o právním překladu, jedná se o překlad právních listin. Vedle nejrůznějších typů smluv jsou to i zakládací listiny nebo stanovy, řadí se sem i zákony, směrnice, vyhlášky nebo normy a zapomenout nesmíme ani na soudní rozsudky, žaloby, plné moci či právní posudky. Všechny tyto dokumenty pro vás přeloží odborník z praxe, který j znalý právnické terminologie a vy si tak můžete být jisti, že překlad bude kvalitní a srozumitelný.

překlad smluv

překlad soudních rozsudkú

překlad plných mocí

překlad zakladatelských listin

překlad notářských zápisů

a další dokumenty

Právní překlad

Právní překlad versus soudní překlad

Ačkoli jsou předmětem právního překladu i soudní listiny, je třeba rozlišovat mezi právním překladem a soudním překladem. Jaký je v tom rozdíl? Jako právní překlad označujeme překlad veškerých právních dokumentů, mezi něž se řadí i soudní rozsudky a další podobné listiny. Právní překlady vyhotovuje překladatel, který má příslušné odborné znalosti a praxi v oboru. Soudní překlad pak vypracovává soudem jmenovaný překladatel, který přeložený dokument sváže s originálem a opatří tzv. kulatým razítkem, čímž garantuje správnost překladu. Soudní překlad se provádí u řady dokumentů jako jsou rodné listy, vysokoškolské diplomy apod. a samozřejmě se může realizovat i u právnických listin.
Poptat právní překlad

Právní překlad a jeho cena

Právní překlad je jedním z druhů překladu odborného a cena za jeho vyhotovení je stejná jako u ostatních odborných textů. Její výše závisí na počtu normostran dokumentu k překladu a také na jazyku do/z kterého se bude překlad provádět. V našem ceníku zjistíte, kolik za překlady účtujeme. Pokud chcete přesně vědět, jaké bude cena konkrétního dokumentu, neváhejte nás kontaktovat a my pro vás připravíme kalkulaci.

Jak dlouho právní překlad textu trvá?

Dobu vyhotovení překladu právního textu velmi ovlivňuje nejen rozsah, ale i jazyk, ze kterého a do kterého je překlad požadován. Vždy zaručujeme co nejkratší termíny pro překlad. Konkrétně u překladů z/do běžných evropských jazyků v rozsahu do 7 normostran je standardní doba vyhotovení dva až tři pracovní dny. Čas na vyhotovení objemnějších právních překladů je přirozeně delší a informace k době překladu vám ke konkrétnímu dokumentu rádi sdělíme.

V případě, že na překlad pospícháte, je možné využít expresního vyhotovení do 24 hodin - doba expresního překladu se ovšem může změnit v závislosti na rozsahu a typu textu.
Standardní termíny:
1-7 normostran
2-3 pracovní dny
8-12 normostran
3-5 pracovních dní
13 a více normostran
Dle dohody
Termíny se můžou změnit v závislosti na jazykové kombinaci, odborné náročnosti textu, formát textu atd.
1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer.

Doplňkové služby k překladům

Korektura textu
Odborná korektura textu druhým překladatelem
Více informací
Grafická úprava
Grafická úprava propagačních materiálů
Více informací
apostila
Apostila a superlegalizace dokumentů
Více informací
Notářská kopie
Notářsky ověřená kopie dokument
Více informací
Ověření podpisu u notáře
Ověření vašeho podpisu na listině u notáře
Více informací

Poptávka na překlad textu

Zajímá Vás jakákoliv informace nebo cena překladu? Zašlete nám zprávu a odpovíme Vám do dvou hodin.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram