Legalizace dokumentů do zahraničí – Apostila a Superlegalizace

Vyřídíme za Vás celý legalizační proces Vašich dokumentů, jsme levní a profesionální

Může se jednat například o:

Potřebujete svůj dokument nechat přeložit, ověřit, legalizovat nebo superlegalizovat?

Žádný problém. Spojte se s námi, my vše zařídíme a Vy dostanete svůj dokument zpět se všemi potřebnými úředními podpisy a razítky.
Hlavním cílem superlegalizace neboli vyššího ověření listin je potvrzení jejich pravosti a vyloučení padělků. Tak jako Váš notář ověří podpis na plné moci, aby přijímající strana věděla, že jste ji skutečně podepsali Vy, tak se ověřuje i pravost listin. V tomto případě je ověřováno razítko (pečeť) vydávajícího úřadu a navíc podpis vydávajícího úředníka.

Poslat poptávku

Existují dva způsoby, jak ověřit pravost dokumentů:
Apostila (ověření mezi smluvními státy Haagské úmluvy) nebo Superlegalizace.

Co je to Apostila?

Apostila je speciální ověřovací doložka, která celý proces zjednodušuje. Ověření dokumentu Apostilou se uplatňuje mezi signatářskými státy Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Odpadá pak povinnost ověřovat dokument i na zastupitelském úřadu příslušného státu a ověření je ukončeno na úrovni ministerstev.

Co je to Superlegalizace?

Hlavním cílem superlegalizace – nebo-li vyššího ověření listin – je prokázat, že daná veřejná listina je v zemi svého původu relevantním dokumentem, aby mohla být použita v zahraničí. Probíhá tak, že jednotlivé úřady potvrzují pravost podpisů a razítek (pečetí) z předchozích úřadů. Superlegalizace postupuje podle působnosti jednotlivých úřadů (např. místní matrika – krajský úřad – ministerstvo zahraničních věcí – zastupitelský úřad státu, pro který je dokument určen). Proces ověřování pro různé státy může být odlišný, rozdíly se objevují mj. v požadavcích na překlad i míře ověření překladu.

Vzhledem k tomu, že celý proces superlegalizace a Apostily je časově náročný, nabízíme Vám vyřízení celého procesu včetně překladů. Superlegalizaci a Apostilu nemusí vyřizovat přímo majitel dokumentů, proto Vás můžeme zastoupit – nejste-li z Prahy, žijete-li v zahraničí, máte-li časově náročnou práci. Doba nutná pro vyřízení všech náležitostí se různí podle typu a množství dokumentů a požadavků příslušných zastupitelských úřadů. Vždy usilujeme o to, aby byl celý proces včetně překladu dokončen v nejkratším možném termínu.
Máme bohaté zkušenosti se superlegalizací dokumentů pro rozličné účely jako např. uzavření sňatku v zahraničí, zajištění pracovních víz či ověření dokumentů určených pro zahraniční výběrová řízení. Mezi státy, pro něž jsme již superlegalizaci dokumentů zajišťovali, patří mj. Egypt, Čína, Argentina, Singapur, Spojené arabské emiráty nebo Saúdská Arábie a spousta dalších.

K procesu superlegalizace a Apostily jsou vždy předkládány originály s razítky vydávajících orgánů. Pro Superlegalizaci a Apostilu není možné ověřovat dokumenty pořízené ze systému Czech Point. Jedná se pouze o ověření pro použití v České republice a tyto dokumenty nelze superlegalizovat a apostilovat.

Proces superlegalizace v sobě vždy zahrnuje minimálně 4 úřady a Velvyslanectví dané země. Počet úřadů se však může vyšplhat až na 7 úřadů a Velvyslanectví dané země. Vždy záleží na typu dokumentu a způsobu legalizace.

Postup superlegalizace má 3 nejdůležitější kroky:

 • superlegalizace dokumentu v originále,
 • soudní překlad do požadovaného jazyka,
 • superlegalizace soudního překladu a soudního překladatele.

Vše Vám rádi zajistíme včetně soudního překladu a kompletně Vám odevzdáme dokumenty, které budete moci použít v zahraničí bez obav.

Poplatky za legalizaci dokumentů – Apostilu a Superlegalizaci

vyřízení Apostilly

od 1210,-za 1 dokument
 • Každý další dokument od 605,-
 • Cena se odvíjí od počtu vyřízených úřadů.

vyřízení Superlegalizace

1815,-za 1 dokument
 • Každý další dokument 908,-
 • Cena se odvíjí od počtu vyřízených úřadů.

Poplatky za vyřízení superlegalizace se pohybují od částky 2.900,- včetně DPH za jeden dokument. Tato cena zahrnuje vždy počet 4 úřadů + Velvyslanectví. V případě většího počtu úřadů se cena vždy zvedne o částku 400,- včetně DPH za jeden úřad.

Za každý další dokument je účtován poplatek 1.450,- včetně DPH. Za každý další úřad navíc je účtován poplatek 200,- včetně DPH.

Poplatky na Velvyslanectvích se pohybují od částky 500 – 1.500,- za jedno razítko Ministerstva zahraničních věcí u dokumentů nekomerčního charakteru. To jsou vždy Matriční dokumenty (Oddací list, Rodný list, Úmrtní list), Vysvědčení středoškolské nebo vysokoškolské, Plná moc od fyzické osoby pro fyzickou osobu.

Ceny u komerčních dokumentů jsou určovány vždy podle typu dokumentu a počtu razítek Ministerstva zahraničních věcí. Poplatky u těchto listin jsou vždy vyšší než u dokumentů pro fyzické osoby a pohybují se v rozmezí od 2.000,- až do 12.000,- za jedno razítko Ministerstva zahraničních věcí.

Spolupracujeme s přepravní společností DHL a můžeme klientům zajistit přepravu dokumentů do zahraničí:

 • Velká Británie – 2.420,- včetně DPH.
 • Německo – 2.420,- včetně DPH.
 • Kypr – 3.200,- včetně DPH.
 • Řecko – 2.420,- včetně DPH.
 • Rumunsko – 2.420,- včetně DPH.
 • UAE – Dubai – 3.630,- včetně DPH.
 • Norsko – 2.420,- včetně DPH.

Ceny jsou určeny dle Ceníku společnosti DHL. Pokud budeme zásilky odesílat do vzdálenějších oblastí, cena za dopravu se může změnit.

Neváhejte nám poslat poptávku na legalizaci dokumentů

Rádi Vám odpovíme a vysvětlíme vše, co je třeba k legalizaci Vašich dokumentů a zašleme kalkulaci nejpozdějí do druhého pracovního dne.