Překlad textu

Překlady nejrůznějších textů – obchodních i osobních dokumentů, smluv, technických dokumentací, návodů, etiket, dopisů, webových stránek a prezentací, článků, uměleckých textů… – jsou naší každodenní činností. Na této stránce se dočtete, jaké překladatelské služby Vám nabízíme.

Soudní překlad textu

Soudní překlad, překlad s kulatým razítkem nebo překlad se soudním ověřením. To vše jsou názvy používané pro překlady vypracované překladatelem, který je na základě znalosti jazyka a zkušeností v oboru jmenován krajským soudem a oprávněn k užití kulatého razítka. Překlad připravený soudním překladatelem garantuje správnost a srozumitelnost přeložené listiny.

Vyhotovený překlad soudní překladatel sváže s originálem dokumentu nebo s jeho ověřenou kopií a opatří jej tlumočnickou doložkou (tzv. kulatým razítkem). Takto zhotovený překlad splňuje požadavky státních orgánů a je připraven pro další použití v úředním jednání, v mezinárodním styku nebo například pro legalizaci dokumentu, který hodláte předložit úřadům v zahraničí.

Může se jednat například o:

Online poptávka na překlad textů

Příloha s dokumenty k překladu:

Předběžná kalkulace ceny překladu je zdarma