+420 774 404 897
info@preklady-textu.cz
Logo Překlady text

Korektura textu

Jazyková korektura textu

Co je korektura textu?

Stalo se to snad každému: i po nesčetných kontrolách dokumentu se nakonec “poštěstilo”, že nějaká chyba se stejně dostala až do tištěného materiálu, či na webové stránky. K eliminaci těchto nehod je nejlepší využít služeb korektora, což platí i pro text překládaný z/do cizího jazyka. Korektura ale není jen oprava chyb a překlepů, ale zahrnuje i další typy úprav.
Poptat korekturu textu
Překlad textu

Kdy je vhodné nechat udělat korekturu textu?

Ideální je, když hotový text svěříte ještě korektorovi. Vyhnete se tak tomu, že text s chybami vyvolá špatný dojem. Obecně platí, že čím je dokument důležitější, tím spíš korektoru využijte, a to zejména u tištěných materiálů, kde je případná náprava často již nemožná.

Jazyková korektura

Jazyková korektura textu je základem, který se při korektuře překladu provádí. Jazykové korektury provádí rodilý mluvčí, který zkontroluje správnost pravopisu i gramatiky a opraví případné překlepy nebo chybnou interpunkci. U jazykové korektury je možné využít i tzv. srovnávací korektury, kdy korektor kontroluje obsahovou správnost tím, že porovná přeložený text s originálním dokumentem.V případě, že na překlad skutečně pospícháte, je možné využít expresního vyhotovení - jak dlouho bude trvat ovšem závisí na rozsahu a typu textu.

Odborná korektura

Odborná korektura se zaměřuje na to, aby odborný text byl i v překladu srozumitelný. Obzvlášť vhodné je provést tento typ korektury u odborných textů, příbalových letáků, či návodů. Korektor je v tomto případě specialistou v daném oboru a sleduje správnost užití termínů a názvů. Poradí si například s terminologií – některé odborné termíny se do cizího jazyka překládají a jiné nikoliv. Po odborné korektuře máte zkrátka jistotu, že text bude nejen pro odborníky skutečně obsahově i terminologicky správný.
Poptat korekturu textu

Stylistická korektura

Ne každý je od narození spisovatel a někdy zkrátka ta správná slova nepřichází. Aby byl přeložený dokument nejen srozumitelný, ale i čtivý, provádí se u něj stylistická korektura. Během ní se upravuje slovosled věty tak, aby byl pro čtenáře přirozený a text nepůsobil kostrbatě. Stylistická korektura zaručí profesionální úroveň prezentace, a to i v cizím jazyce. Po domluvě lze při korektuře přeložený dokument čtenářům ještě více přiblížit převodem jednotek (například změna kilometrů na míle apod.) tak, aby pro ně byl co nejpřirozenější. Stylistická korektura se hojně využívá u marketingových materiálů, tiskových zpráv nebo u webových stránek.
Kdo chce zajít ještě dál a texty mít doslova vyšperkované, může využít i kreativní korekturu, která kvalitu textu ještě zvýší. Text se upraví s ohledem na místní kulturní a jazyková specifika, u webové prezentace se berou v potaz i klíčová slova pro SEO, či cílová skupina, pro niž je text určen.

Předtisková korektura

Předtisková korektura je poslední tečkou před odesláním dokumentu do tisku. Tato finální kontrola se zaměřuje na opravu formátování, sazby textu, špatně rozdělených slov, špatně vložených znaků nebo obrázků a podobných chyb, které mohly vzniknout, když s textem pracoval grafik. Předtiskovou korekturu doporučujeme u tištěných dokumentů, a to především u jazyků jako arabština nebo čínština, které se liší typem písma.

Za jak dlouho bude korektura hotová?

Dobu vyhotovení korektury textu velmi ovlivňuje nejen rozsah, ale i obor a jazyk, ze kterého a do kterého je překlad požadován. Vždy zaručujeme co nejkratší termíny pro korekturu. Konkrétně u korektury běžných evropských jazyků v rozsahu do 7 normostran je standardní doba vyhotovení dva až tři pracovní dny. Čas na vyhotovení objemnějších korektur je přirozeně delší a informace k době korektur vám ke konkrétnímu dokumentu rádi sdělíme.

V případě, že na korekturu pospícháte, je možné využít expresního vyhotovení do 24 hodin - doba expresní korektury se ovšem může změnit v závislosti na rozsahu a typu textu.
Standardní termíny:
1-7 normostran
2-3 pracovní dny
8-12 normostran
3-5 pracovních dní
13 a více normostran
Dle dohody
Termíny se můžou změnit v závislosti na jazykové kombinaci, odborné náročnosti textu, formát textu atd.
1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer.

Mám hotový překlad, mohu vám ho poslat na korekturu?

Samozřejmě, že korekturu vám vyhotovíme nejen k překladu, který jsme vám udělali, ale také k textu, který jste si překládali sami, nebo ho máte vypracovaný od jiné společnosti.

Cena korektury

Je nasnadě, že při určení ceny za korekturu nezáleží jen na délce, jazyku a typu textu, ale i na tom, jaké korektury budete na vašem dokumentu chtít provést. Napište nám a my vám rádi připravíme nezávaznou kalkulaci.

Doplňkové služby k překladům

Korektura textu
Odborná korektura textu druhým překladatelem
Více informací
Grafická úprava
Grafická úprava propagačních materiálů
Více informací
apostila
Apostila a superlegalizace dokumentů
Více informací
Notářská kopie
Notářsky ověřená kopie dokument
Více informací
Ověření podpisu u notáře
Ověření vašeho podpisu na listině u notáře
Více informací

Poptávka na korekturu textu

Zajímá Vás jakákoliv informace nebo cena korektury? Zašlete nám zprávu a odpovíme Vám do dvou hodin.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram