Svatba s cizincem / Svatba v zahraničí

Vyřídíme Za Vás kompletní proces legalizace a superlegalizace všech potřebných dokumentů ke svatbě v zahraničí.

Chystáte se na jeden z nejkrásnějších dnů ve Vašem životě v zahraničí?
Našli jste svoji druhou polovinu a chcete svůj velký den prožít v zahraničí?

Pokud bude Vaše svatba probíhat na území jiného státu (mimo ČR), je potřeba pro Matriční úřady jiných států zajistit Apostilu nebo Superlegalizaci  včetně překladů v úředním jazyce příslušné země.

S Apostilou a Superlegalizací Vám rádi pomůžeme

 • Máme dlouholetou zkušenost s vyřizováním legalizačních razítek.

 • Pracujeme s velkým počtem externích soudních překladatelů.

 • Žádný dokument pro nás není překážkou při legalizaci.

 • Zajistíme Vám kompletní dodání všech potřebných dokumentů, ve správném čase a ve správné kvalitě, kterou očekáváte.

 • Jsme profesionálové ve svém oboru.

Zajistíme Vám legalizaci (Apostila/Superlegalizace) na originále Vašeho dokumentu, následně zajistíme soudní překlad v jazyce, který je úředním jazykem pro požadovanou zemi a zajistíme Vám legalizaci (Apostila/Superlegalizace) soudního překladu.

Dokumenty pro uzavření sňatku v zahraničí

Může se například jednat o:

 • Rodný list s vyšším ověřením
 • Vysvědčení o právní způsobilosti
 • Rozsudek o rozvodu s razítkem o nabytí právní moci

Některé země mají své specifické požadavky (např. TUNIS, EGYPT, ČÍNA). Může se jednat například o:

 • Lékařská zpráva s razítkem a podpisem lékaře
 • Výpis z evidence obyvatel (vystaven příslušným Krajským úřadem)
 • Křestní list

Plná moc s ověřeným podpisem pro zastupování na konkrétním Velvyslanectví (pokud by byla potřeba Plná moc, budeme Vás včas informovat o jejím dodání a na email Vám zašleme vzor Plné moci).

Požádejte Váš příslušný Matriční úřad o duplikát Vašeho rodného listu a požádejte o dokument Vysvědčení o právní způsobilosti.

Na tyto dva dokumenty je potřeba zajistit tzv. vyšší ověření. Toto ověření vždy získáte na Vašem příslušném Krajském úřadě / Magistrátě. Vyšší ověření může vyřídit kdokoli, kdo předloží platný občanský průkaz. Vyřízení je bez správního poplatku a na počkání.

Vše ostatní nechejte na nás. Odevzdáme Vám hotové, kompletně připravené a zlegalizované dokumenty.

Po uzavření sňatku v zahraničí je potřeba požádat Speciální Matriku v Brně o zápis uzavřeného manželství do Matriční knihy. Vaše manželství se tak stane právoplatné na území ČR.

Pokud je Váš manžel/manželka cizinec, dokumenty, které budete na Speciální Matriku v Brně potřebovat:

 • Rodný list manžela/manželky, který je zlegalizovaný (Apostila/Superlegalizace) v zemi, kde byl vystaven. Tento rodný list musí být soudně přeložen do českého jazyka včetně legalizačních razítek.
 • Oddací list, který je potřeba zlegalizovat (Apostila/Superlegalizace) v zemi, kde byl vystaven. Oddací list je potřeba soudně přeložit do českého jazyka včetně legalizačních razítek.

Tyto dokumenty společně s vašim rodným listem budete předkládat na Matrice.

Nezapomeňte tedy na to, že než se vrátíte do ČR, zahraniční dokumenty je potřeba zlegalizovat (Apostila/Superlegalizace) v zemi, kde byly dokumenty vystaveny.

Svatba s cizincem v ČR

Pokud je Váš/Vaše manžel/ka cizinec/ka a Váš velký den bude probíhat na území ČR, pak po Vás bude Matrika vyžadovat:

 • Rodný list snoubence/ky, který je zlegalizovaný (Apostila/Superlegalizace) v zemi, kde byl vystaven. Tento rodný list musí být soudně přeložen do českého jazyka včetně legalizačních razítek.
 • Rozsudek o rozvodu s razítkem o nabytí právní moci zlegalizovaný (Apostila/Superlegalizace) v zemi, kde byl vystaven. Tento Rozsudek o rozvodu musí být soudně přeložen do českého jazyka. Každá země má jiné typy dokladů o rozvodu manželství. Můžete se setkat i s rozvodem vyznačeným na původním Oddacím listě nebo Rodném listě snoubence/ky. Pokud je rozvod vyznačen na Oddacím listě, pak je potřeba tento Oddací list předložit zlegalizovaný (Apostila/Superlegalizace) v zemi, kde byl vystaven a musí být soudně přeložen do českého jazyka.

Zahraniční dokumenty nelze legalizovat v ČR a vždy jsou předkládány v originále.

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy a legalizaci (Apostilu/Superlegalizaci) vyřídíme za Vás.