Překlady textu – Služby

Běžný a soudní překlad textu

Překlady textu

Překlady nejrůznějších textů – obchodních i osobních dokumentů, smluv, technických dokumentací, návodů, etiket, dopisů, webových stránek a prezentací, článků, uměleckých textů… – to je naše každodenní činnost.  Na této stránce se dočtete, jaké překladatelské služby Vám nabízíme. …

Apostila a Superlegalizace

Superlegalizace

Potřebujete svůj dokument nechat přeložit, ověřit, legalizovat nebo superlegalizovat? Žádný problém. Spojte se s námi, my vše zařídíme a Vy dostanete svůj dokument zpět se všemi potřebnými úředními podpisy a razítky. Hlavním cílem superlegalizace neboli vyššího ověření listin …

Tlumočení

Tlumočení

Tlumočníka zajistíme kdekoliv v ČR či zahraničí. V případě zájmu zajistíme také tlumočnickou techniku. Na vyžádání dodáme reference našich tlumočníků. Simultánní tlumočení: Tlumočník hovoří současně s řečníkem. Většinou se jedná o …

Překlad diplomů

Překlad diplomu

Pokud se chystáte za prací do zahraničí, bude po Vás zaměstnavatel chtít doklad o kvalifikaci – diplom či výuční list – úředně přeložený (a případně legalizovaný). My Vám zajistíme zmenšení diplomu (např. diplomy Univerzity Karlovy), notářskou kopii uznávanou …

Právní překlady

Tlumočení

Překlady právních textů patří k těm nejžádanějším a nejnáročnějším typům překladů. Velký důraz je kladen na přesnost a terminologickou správnost. Jedná se především o překlady smluv, zákonů, směrnic, rozsudků nebo o překlady úředního charakteru. …

Notářské ověření

Jedná se o opis dokumentu opatřený razítkem notáře, který tím stvrzuje, že opis dokumentu doslovně souhlasí s originálem. Má ve většině případů stejnou úřední platnost jako originál. Doporučujeme zajistit si tuto kopii u dokumentů …

Další služby

Přepis textu

Přepis textu

Přepis textu v češtině
Nabízíme přepis textů z fyzické do elektronické podoby, přepisy rukopisů, audiozáznamů, videozáznamů atd.
Přepis textu v cizím jazyce
Nabízíme přepis textů z fyzické …

Lokalizace

Lokalizace

Výrazem lokalizace se v současnosti v užším slova smyslu označuje proces umožňující adaptaci programu pro konkrétní mezinárodní trh, což zahrnuje překlad uživatelského rozhraní, softwarových řetězců, úpravu, či změnu dialogových políček a nastavení funkcí tak …

Odborné a technické překlady

Technické a odborné překlady

Díky dlouholeté spolupráci s kvalifikovanými odborníky specializujícími se na oblast technického překladu pro Vás můžeme zajistit překlady v oboru strojírenství, stavebnictví, architektury, automobilového průmyslu, chemie, elektrotechniky …

Předtisková korektura

Předtisková korektůra

Korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Odstraňuje při ní typografické chyby po technické přípravě tisku, jako je například špatné rozdělení slov …

Grafická úprava

Grafická úprava

Upravíme Vaše dokumenty tak, aby výsledný produkt zcela odpovídal originálu, pouze byl v jiném jazyce. Dle originálu zpracujeme i obrázky, grafy, tabulky, fotografie. …

Konference na klíč

Zajistíme konferenční techniku, Výhodné ceny pronájmu konferenčních prostor
Konferenční technika: Pomůžeme Vám zajistit tlumočnickou techniku, ozvučení …