Překlady textu – Služby

Běžný a soudní překlad textu

Překlady nejrůznějších textů – obchodních i osobních dokumentů, smluv, technických dokumentací, návodů, etiket, dopisů, webových stránek a prezentací, článků, uměleckých textů… – to je naše každodenní činnost.  Na této stránce se dočtete, jaké překladatelské služby Vám nabízíme. …

Apostila a Superlegalizace

Potřebujete svůj dokument nechat přeložit, ověřit, legalizovat nebo superlegalizovat? Žádný problém. Spojte se s námi, my vše zařídíme a Vy dostanete svůj dokument zpět se všemi potřebnými úředními podpisy a razítky. Hlavním cílem superlegalizace neboli vyššího ověření listin …

Tlumočení

Tlumočníka zajistíme kdekoliv v ČR či zahraničí. V případě zájmu zajistíme také tlumočnickou techniku. Na vyžádání dodáme reference našich tlumočníků. Simultánní tlumočení: Tlumočník hovoří současně s řečníkem. Většinou se jedná o …

Překlad diplomů

Pokud se chystáte za prací do zahraničí, bude po Vás zaměstnavatel chtít doklad o kvalifikaci – diplom či výuční list – úředně přeložený (a případně legalizovaný). My Vám zajistíme zmenšení diplomu (např. diplomy Univerzity Karlovy), notářskou kopii uznávanou …

Právní překlady

Překlady právních textů patří k těm nejžádanějším a nejnáročnějším typům překladů. Velký důraz je kladen na přesnost a terminologickou správnost. Jedná se především o překlady smluv, zákonů, směrnic, rozsudků nebo o překlady úředního charakteru. …

Notářské ověření

Jedná se o opis dokumentu opatřený razítkem notáře, který tím stvrzuje, že opis dokumentu doslovně souhlasí s originálem. Má ve většině případů stejnou úřední platnost jako originál. Doporučujeme zajistit si tuto kopii u dokumentů …

Další služby

Přepis textu

Přepis textu v češtině
Nabízíme přepis textů z fyzické do elektronické podoby, přepisy rukopisů, audiozáznamů, videozáznamů atd.
Přepis textu v cizím jazyce
Nabízíme přepis textů z fyzické …

Lokalizace

Výrazem lokalizace se v současnosti v užším slova smyslu označuje proces umožňující adaptaci programu pro konkrétní mezinárodní trh, což zahrnuje překlad uživatelského rozhraní, softwarových řetězců, úpravu, či změnu dialogových políček a nastavení funkcí tak …

Odborné a technické překlady

Díky dlouholeté spolupráci s kvalifikovanými odborníky specializujícími se na oblast technického překladu pro Vás můžeme zajistit překlady v oboru strojírenství, stavebnictví, architektury, automobilového průmyslu, chemie, elektrotechniky …

Předtisková korektura

Korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Odstraňuje při ní typografické chyby po technické přípravě tisku, jako je například špatné rozdělení slov …

Grafická úprava

Upravíme Vaše dokumenty tak, aby výsledný produkt zcela odpovídal originálu, pouze byl v jiném jazyce. Dle originálu zpracujeme i obrázky, grafy, tabulky, fotografie. …

Konference na klíč

Zajistíme konferenční techniku, Výhodné ceny pronájmu konferenčních prostor
Konferenční technika: Pomůžeme Vám zajistit tlumočnickou techniku, ozvučení …