Umělecké překlady

Home/Další služby/Umělecké překlady

Umělecké překlady

Jde o překlady velmi náročné a svébytné. Výsledný text musí v cílovém jazyce znít nejen naprosto přirozeně, ale také adekvátně působit na čtenáře (posluchače, diváky), vzbudit jejich pozornost či vyvolat určité emoce v souladu se záměrem původního autora. Zde už nestačí výborné zvládnutí jazyka a bohatá slovní zásoba, překladatel musí uplatnit svou vlastní invenci, kreativitu a především důkladnou znalost obou kultur. Umělecký překlad navíc často vyžaduje jak kvalifikovanou interpretaci obsahu, tak specifické formy textu (verše, text písně). V ideálním případě by měl umělecké texty vždy překládat rodilý mluvčí cílového jazyka.

Konkrétně se do této kategorie řadí například překlady literárních děl, překlady filmových titulků, překlady písňových textů nebo překlady reklam.

About the Author: