Superlegalizace a apostila

Home/Další služby, Nezařazené/Superlegalizace a apostila

Superlegalizace a apostila

Potřebujete svůj dokument nechat přeložit, ověřit, legalizovat nebo superlegalizovat? Žádný problém. Spojte se s námi, my vše zařídíme a Vy dostanete svůj dokument zpět se všemi potřebnými úředními podpisy a razítky.
Hlavním cílem superlegalizace neboli vyššího ověření listin je potvrzení jejich pravosti a vyloučení padělků. Tak jako Váš notář ověří podpis na plné moci, aby přijímající strana věděla, že jste ji skutečně podepsali Vy, tak se ověřuje i pravost listin. V tomto případě je ověřováno razítko (pečeť) vydávající organizace a navíc podpis vydávajícího úředníka.
Jiná situace nastává v případě, že chcete použít nějakou veřejnou listinu v zahraničí. Přirozeně žádný úředník v zahraničí nemůže mít kompletní seznam všech vzorových podpisů a razítek všech států světa. Proto existují dva způsoby, jak ověřit pravost dokumentů: apostila (ověření mezi smluvními státy Haagské úmluvy) nebo superlegalizace.

Vzhledem k tomu, že celý proces superlegalizace je časově náročný, nabízíme Vám vyřízení celého procesu včetně překladů. Superlegalizaci nemusí vyřizovat přímo majitel dokumentů, proto Vás můžeme zastoupit – nejste-li z Prahy, žijete-li v zahraničí, máte-li časově náročnou práci. Doba nutná pro vyřízení všech náležitostí se různí podle typu a množství dokumentů a požadavků příslušných zastupitelských úřadů. Vždy usilujeme o to, aby byl celý proces včetně překladu dokončen v nejkratším možném termínu.
Máme bohaté zkušenosti se superlegalizací dokumentů pro rozličné účely jako např. uzavření sňatku v zahraničí, zajištění pracovních víz či ověření dokumentů určených pro zahraniční výběrová řízení. Mezi státy, pro něž jsme již superlegalizaci dokumentů zajišťovali, patří mj. Egypt, Čína, Argentina, Singapur, Spojené arabské emiráty nebo Saúdská Arábie.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poskytneme bližší informace k Vámi požadované superlegalizaci, termínům vyhotovení i kalkulaci ceny.

About the Author: