Soudní překlady

Soudní překlady

Soudní překlad, překlad s kulatým razítkem nebo překlad se soudním ověřením. To vše jsou názvy používané pro překlady vypracované překladatelem, který je na základě znalosti jazyka a zkušeností v oboru jmenován krajským soudem a oprávněn k užití kulatého razítka. Překlad připravený soudním překladatelem garantuje správnost a srozumitelnost přeložené listiny.

Vyhotovený překlad soudní překladatel sváže s originálem dokumentu nebo s jeho ověřenou kopií a opatří jej tlumočnickou doložkou (tzv. kulatým razítkem). Takto zhotovený překlad splňuje požadavky státních orgánů a je připraven pro další použití v úředním jednání, v mezinárodním styku nebo například pro legalizaci dokumentu, který hodláte předložit úřadům v zahraničí.

Může se jednat například o:

• překlad rodného listu

• překlad vysvědčení

• překlad univerzitního diplomu

• překlad výpisu z obchodního rejstříku

• překlad smlouvy

• překlad lékařské zprávy

• překlad osvědčení o registraci vozidla

• překlad výpisu z rejstříku trestů

About the Author: