Předtisková korektura

Korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Odstraňuje při ní typografické chyby po technické přípravě tisku, jako je například špatné rozdělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky, znaménka, špatně vložené obrázky a podobné nedostatky. Předtiskovou korekturu doporučujeme u všech textů určených k širší publikaci. Je velmi žádoucí zejména u jazyků psaných jiným typem písma (např. arabština, hindština, čínština).

Cena: 145,- Kč/NS