Právní překlady

Překlady právních textů patří k těm nejžádanějším a nejnáročnějším typům překladů. Velký důraz je kladen na přesnost a terminologickou správnost. Jedná se především o překlady smluv, zákonů, směrnic, rozsudků nebo o překlady úředního charakteru.

Může se jednat například o:

  • překlady smluv
  • překlady žalob a rozsudků
  • překlady zákonů
  • překlady rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů a jiných matričních dokumentů
  • překlady výplatních pásek, výpisů z účtů, potvrzení bankovních institucí
  • překlady lékařských zpráv
  • překlady celních prohlášení

Na přání zajistíme pro všechny právní překlady:

Kulaté razítko“ (soudní doložku) soudního tlumočníka

Notářsky ověřenou kopii listin určených k překladu

Cena od: 557,- Kč/OS (NS)