Odborné a technické překlady

Díky dlouholeté spolupráci s kvalifikovanými odborníky specializujícími se na oblast technického překladu pro Vás můžeme zajistit překlady v oboru strojírenství, stavebnictví, architektury, automobilového průmyslu, chemie, elektrotechniky, telekomunikace, informačních technologií a dalších technických specializací.

Obvykle se jedná o překlady technické dokumentace, překlady různých manuálů a návodů k obsluze, překlady technických specifikací nebo překlady dokumentace ke strojům. Rádi pro Vás však zhotovíme i překlad jiných dokumentů.

Kvůli rozdílům v terminologii jednotlivých korporací překlady v tomto oboru často vyžadují spolupráci překladatele a odborníka z Vaší společnosti. Zejména v případech úzce specializovaných textů tuto spolupráci důrazně doporučujeme, neboť je zárukou Vaší, a tedy i naší, spokojenosti.

Cena od: 387,- Kč/NS