Notářské ověření (notářská kopie)

Jedná se o opis dokumentu opatřený razítkem notáře, který tím stvrzuje, že opis dokumentu doslovně souhlasí s originálem. Má ve většině případů stejnou úřední platnost jako originál. Doporučujeme zajistit si tuto kopii u dokumentů, od kterých si přejete ponechat originál pro pozdější použití (vysvědčení, diplomy, rodné a oddací listy atd.). U dokumentů určených pro použití v zahraničí je potřeba, aby byl opis podepsán přímo notářem, nikoli např. notářským tajemníkem. Notářskou kopii není možné provést u občanských a řidičských průkazů, pasů a u dokumentů, které nejsou opatřeny originálním podpisem, razítkem či pečetí.

Cena od: 61,- Kč/OS