Lokalizace

Výrazem lokalizace se v současnosti v užším slova smyslu označuje proces umožňující adaptaci programu pro konkrétní mezinárodní trh, což zahrnuje překlad uživatelského rozhraní, softwarových řetězců, úpravu, či změnu dialogových políček a nastavení funkcí tak, aby se po překladu zachoval původní vzhled a došlo k úpravě formátů. Následuje vyzkoušení cílového produktu, kterým se ověří, že program funguje předpokládaným způsobem. V širším slova smyslu se jedná o úpravu jakéhokoliv mezinárodního produktu pro konkrétní trh. Do této kategorie patří lokalizace softwaru, dokumentace, webových stránek, technologických zařízení, atd.