překlady textu

Historie překladů

Díky jazykovým překladům poznává lidstvo svojí dávnou bohatou minulost. Máme překlady z archeologických vykopávek starých civilizací. Z dob Sumeru, starého Egypta, na území Jižní Ameriky, Indie, Číny, Japonska a mnoha dalších míst na naší planetě. Texty byly vytesány do kamene, na hliněných destičkách, napsané na papyrusu, pergamenu, kůži, vyryté do kovu.

Arabští učenci zanechali evropanům jejich velké znalosti věd a také překlady do arabštiny řeckých moudrostí a filosofie. V dobách středověku ve španělské Cordobě, byly tyto texty přeloženy do latiny. Velmi to přispělo k dalšímu rozvoji v Evropě.

Také velmi důležité byly překlady náboženských textů. Ve 3. století před našim letopočtem, byly poprvé přeloženy sedmdesáti vědci upravené texty Starého zákona do řečtiny. Toto velké dílo bylo stěžejním pro překlady do dalších jazyků. Původní křesťanské texty byly zapsány v aramejštině, kopšťině a řečtině. Svatý Jeroným, který se stal patronem překladu ve 4. století našeho letopočtu, přeložil do latiny bibli pro římskokatolickou církev, která z ní vycházela po dlouhá léta. Křesťanská církev již ale v té době nebyla jednotná a proto postupně vznikaly překlady různých verzí do evropských jazyků. Též velkou roli hrála přesnost a kvalita překladu.

V naší vyspělé době je překlad jazyků jeden z nejdůležitějších nástrojů. Svět je propojený díky vyspělým moderním technologiím. Velmi populární se stal mechanický překlad prostřednictvím internetu, není však tak kvalitní. Na všech školách je povinná výuka jazyků a svět se stává jednou velkou rodinou.

Autor: Překlady textu s.r.o.