Nejčastější otázky a odpovědi – Překlady, tlumočení, apostila a superlegalizace

Pokud nepotřebujete překlad se soudním ověřením, bude cena vycházet z počtu normostran (NS = 1800 znaků včetně mezer) překladu. U překladů se soudním ověřením se cena určuje podle ověřených stran (OS = 1 fyzická strana do 1800 znaků včetně mezer). Cenu za NS/OS pro jednotlivé jazyky najdete v našem Ceníku překladů. Rozsah překladu obvykle vychází o 10 až 20% větší než rozsah původního textu. Záleží to na typu jazyka. Pokud si nejste jisti, můžete nám text, který byste chtěli přeložit, nezávazně zaslat (nejlépe e-mailem). Rádi Vám zdarma připravíme předběžnou cenovou kalkulaci.
Naše standardní doba vyhotovení překladu (z/do běžných evropských jazyků o rozsahu do 7 NS) jsou dva pracovní dny bez dne zadání, tj. pokud dokument k překladu obdržíme v pondělí, bude vyhotoven ve středu. Tato doba se týká i soudně ověřených překladů. Dobu vyhotovení objemnějších překladů Vám rádi sdělíme na požádání.
Jde. U běžných evropských jazyků při rozsahu do 7 NS jsme obvykle schopni zajistit expresní vyhotovení do následujícího pracovního dne (expresní příplatek 40%) nebo v rámci téhož pracovního dne (expresní příplatek 60%). Expresní vyhotovení je za příplatek možné i u rozsáhlejších překladů. Má-li však profesionální překladatel připravit kvalitní překlad, počítejte s tím, že zvládne přeložit max. 6-8 NS za pracovní den.
Vždy vyčkejte potvrzení objednávky z naší strany. Pokud nás ve zprávě požádáte o předběžné sdělení ceny a termínu vyhotovení překladu, obratem Vám tyto údaje zašleme a nezačneme na překladu pracovat dříve, než s nimi vyjádříte souhlas.
Jedná se o překlad dokumentů úřední povahy, za jehož kvalitu ručí soudní překladatel svým „kulatým razítkem.“ Soudní překladatel je jmenován soudem na základě svých zkušeností a praxe v oboru. Soudní překlad se musí svázat s originálem (nebo notářskou kopií) původního dokumentu a opatřit doložkou soudního překladatele. Má tedy hodnotu pouze v této fyzické podobě. Můžeme jej Vám nebo Vašim kolegům či blízkým předat osobně, poslat poštou, kurýrem, nikoli e-mailem. Je také dobré si uvědomit, že dokument, který jednou necháte se soudním překladem svázat, už od něj nemůžete oddělit. Proto u dokumentů, které byste si rádi ponechali v původní podobě (např. diplom, vysvědčení, oddací list), doporučujeme pořízení notářské kopie, kterou Vám rádi zajistíme v rámci našich služeb.
Naše společnost je vázána zásadou mlčenlivosti automaticky dle § 17 a 51 Obchodního zákoníku o obchodním tajemství, nemusíte mít strach, že by Vaše dokumenty byly zneužity.
Notář svým razítkem a podpisem ověřuje pravost podpisu nebo dokumentu. Ověřený překlad je zárukou toho, že text překladu přesně odpovídá textu původního dokumentu, tuto skutečnost stvrzuje svým razítkem a podpisem soudní překladatel.
Superlegalizace postupuje podle působnosti jednotlivých úřadů, pro které je dokument určen. Proces ověřování může být pro různé státy odlišný, je třeba si tedy předem zjistit, jaké požadavky má stát, do kterého potřebujete dokumenty legalizovat. Někdy stačí notářská kopie, jindy ambasády vyžadují striktně originály. Nespoléhejte se na Czech Point – dokumenty vydané Českou poštou slouží jen pro potřeby v České republice a v zahraničí nemají platnost úředních kopií. Služby notáře Vám rádi zajistíme a s celým procesem legalizace pomůžeme! Na nás se můžete s důvěrou obrátit!
Nemusíte. Vše se dá vyřídit přes e-mail. Nejprve se dohodneme, jaké dokumenty nám máte zaslat. Jejich přijetí Vám potvrdíme a o průběhu překladu a ověřování Vás, budete-li si to přát, budeme průběžně informovat. Ověřené a přeložené dokumenty Vám pak zašleme zpět.

Celý proces (včetně vyhotovení ověřeného překladu do arabštiny a ověření na ambasádě) standardně zajišťujeme do 14 dnů.
Celková cena záleží na počtu dokumentů (jiný počet dokumentů předkládá svobodná občanka ČR, která chce po sňatku konvertovat k islámu, jiný svobodná, která si přeje zůstat křesťankou, jiný rozvedená atd.) a na množství textu, který se v nich bude překládat. Ceny za vyřízení superlegalizace se proto různí případ od případu.