Ekonomické překlady

Ekonomické překlady

Žádná větší ani menší společnost se dnes neobejde bez jazykových mutací firemních dokumentů z ekonomické sféry.

Nabízíme překlady dokladů, rozvah, výsledovek, účetních plánů, dokumentací ISO, zprávy auditorů, výroční zprávy, bankovnictví, oznámení finančním trhům a další.

Na přání zajistíme:

Kulaté razítko“ (soudní doložku) soudního tlumočníka

Notářsky ověřenou kopii listin určených k překladu

About the Author: