Ceník služeb: Překlady textu, tlumočení, legalizace dokumentů, apostila a superlegalizace

Překlady z/do češtiny v běžném termínu

Kategorie A

 • Běžný překlad
 • 387,-NS/OS
 • Soudní překlad
 • 557,-OS/NS
 • slovenština, angličtina, němčina, ruština

Kategorie B

 • Běžný překlad
 • 424,-NS/OS
 • Soudní překlad
 • 575,-OS/NS
 • francouzština, italština, ukrajinština

Kategorie C

 • Běžný překlad
 • 484,-NS/OS
 • Soudní překlad
 • 605,-OS/NS
 • španělština, portugalština, polština

Kategorie D

 • Běžný překlad
 • 545,-NS/OS
 • Soudní překlad
 • 787,-OS/NS
 • ostatní evropské jazyky s výjimkou skandinávských zemí

Kategorie E

 • Běžný překlad
 • 593,-NS/OS
 • Soudní překlad
 • 908,-OS/NS
 • mimoevropské jazyky a jazyky skandinávských zemí

Překlad z/do cizího jazyka

Všechny kategorie

557,-OS/NS
 • Cena je pouze orientační, kalkulace dle individuálního posouzení

Příplatky za expresní vyhotovení

termín odevzdání v den zadání

+60%0,5-7 NS
 • Expresní zadání je pouze po domluvě

termín odevzdání druhý den

+40%0,5-7 NS
 • Expresní zadání je pouze po domluvě

Slevy – všechny kategorie

Slevy se počítají individuálně dle počtu normostran a překládaného jazyka

Tlumočení

Ceny tlumočení na vyžádání

Ostatní služby, kategorie A

notářská kopie

61,-1 OS

jazyková korektura

od 230,-1 NS

přepis textu v češtině

85,-1 NS

přepis textu v cizím jazyce

109,-1 NS

přepis audionahrávky

+50%
 • příplatek k základní ceně

speciální grafická úprava

250,- až 800,-1 strana
 • dle náročnosti

Poplatky za legalizaci dokumentů – Apostilu a Superlegalizaci

vyřízení Apostilly

od 1210,-za 1 dokument
 • Každý další dokument od 605,-
 • Cena se odvíjí od počtu vyřízených úřadů.

vyřízení Superlegalizace

1815,-za 1 dokument
 • Každý další dokument 908,-
 • Cena se odvíjí od počtu vyřízených úřadů.

Více o cenách najdete v sekci Apostila a Superlegalizace

Základní a specifické sazby a úkony

kategorie Aslovenština, angličtina, němčina, ruština
kategorie Bfrancouzština, italština, ukrajinština
kategorie Cšpanělština, portugalština, polština
kategorie Dostatní evropské jazyky s výjimkou skandinávských zemí
kategorie Emimoevropské jazyky a jazyky skandinávských zemí
 • Ceny a termíny zhotovení překladů ostatních evropských a mimoevropských jazyků Vám rádi sdělíme na vyžádání.
 • Základní cena zahrnuje autorskou korekturu, základní grafické zpracování textu, na přání výtisk dokumentu.
 • Překlady nestandardní povahy nebo rozsahu jsou předmětem individuální kalkulace.
 • Kalkulace ceny vychází z výsledného textu v minimálním rozsahu 0,5 NS.
 • Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH
 • Normostrana (NS) je text o 1800 úhozech, ověřená strana (OS) je jedna fyzická strana dokumentu o maximálním rozsahu 1800 úhozů.
 • Běžným termínem dodání vyhotoveného překladu v jsou tři pracovní dny.
 • Den zadání překladu není započítán do lhůty, pro vypracování překladu.
 • U překladů orientálních jazyků, které používají jiný typ písma než latinku nebo azbuku (arabština, japonština, čínština, korejština…), vychází kalkulace ceny z textu psaného latinkou.
 • Pro tlumočení v zahraničí vypracujeme individuální kalkulaci podle Vašich potřeb.
 • Při expresním termínu objednávky tlumočení účtujeme příplatek 40%.
 • Písemné podklady pro kabinové tlumočení je třeba dodat 3 pracovní dny před začátkem akce,ceny kabinového tlumočení jsou za jednoho tlumočníka.

S radostí poskytujeme naše služby také pro