Ceník překladů a služeb

Překlady z/do češtiny v běžném termínu

Slovenština

Kč/NS357,-
běžný překlad
Kč/OS557,-
překlad se soudním ověřením

Kategorie A

Kč/NS387,-
běžný překlad
Kč/OS557,-
překlad se soudním ověřením
  • angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ukrajinština, polština, ruština

Kategorie B

Kč/NS545,-
běžný překlad
Kč/OS787,-
překlad se soudním ověřením
  • ostatní evropské jazyky kromě skandinávských jazyků

Kategorie C

Kč/NSod 593,-
běžný překlad
Kč/OSod 908,-
překlad se soudním ověřením
  • mimoevropské a skandinávské jazyky

Překlad z/do cizího jazyka

Slovenština a jazyky kategorie A

Kč/NSod 545,-
ceny pro ostatní jazyky jsou předmětem individuální konzultace příplatky za expresní vyhotovení

Příplatky za expresní vyhotovení

termín odevzdání v den zadání

60%0,5-7 NS

do druhého dne

40%0,5-7 NS

Slevy, kategorie A

Překlad 16 – 31 NS

Kč / 1 NS375,-

Překlad 32 – 40 NS

Kč / 1 NS369,-

Překlad 40 – 80 NS

Kč / 1 NS363,-

Překlad více než 80 NS

Kč / 1 NS351,-

Tlumočení

Ceny tlumočení na vyžádání

Ostatní služby, kategorie A

soudní ověření nšeho překladu

Kč/OS169,-

soudní ověření dodaného překladu

Kč/OS230,-

notářské ověření

Kč/OS61,-

jazyková korektura

Kč/OS230,-

předtisková korektura

Kč/OS145,-

přepis textu v češtině

Kč/OS85,-

přepis textu v cizím jazyce

Kč/OS109,-

přepis audionahrávky

+ 50%
příplatek k základní ceně

speciální grafická úprava

Kč/OS145 - 230,-
dle náročnosti

Základní a specifické sazby a úkony

kategorie A angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ukrajinština, polština, ruština
kategorie B ostatní evropské jazyky kromě skandinávských jazyků
kategorie C mimoevropské a skandinávské jazyky

Ceny a termíny zhotovení překladů ostatních evropských a mimoevropských jazyků Vám rádi sdělíme na vyžádání.
Základní cena zahrnuje autorskou korekturu, základní grafické zpracování textu, na přání výtisk dokumentu.
Překlady nestandardní povahy nebo rozsahu jsou předmětem individuální kalkulace.
Kalkulace ceny vychází z výsledného textu v minimálním rozsahu 0,5 NS.
ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH
Normostrana (NS) je text o 1800 úhozech, ověřená strana (OS) je jedna fyzická strana dokumentu o maximálním rozsahu 1800 úhozů.
Běžným termínem dodání vyhotoveného překladu v rojsou dva pracovní dny.
Den zadání překladu není započítán do lhůty, pro vypracování překladu.
U překladů orientálních jazyků, které používají jiný typ písma než latinku nebo azbuku (arabština, japonština, čínština, korejština…), vychází kalkulace ceny z textu psaného latinkou.
Pro tlumočení v zahraničí vypracujeme individuální kalkulaci podle Vašich potřeb.
Při expresním termínu objednávky tlumočení účtujeme příplatek 40%.
Písemné podklady pro kabinové tlumočení je třeba dodat 3 pracovní dny před začátkem akce,ceny kabinového tlumočení jsou za jednoho tlumočníka.